institutii

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară :1. "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"

Domeniul major de intervenţie: 1.1 "Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate"


Prima pagină


Obiectivul general al proiectului este creşterea calităţii sistemului de management din unităţile de învăţământ preuniversitar şi din cele două inspectorate şcolare judeţene partenere, prin dezvoltarea şi implementarea de instrumente manageriale inovative de gestionare unitară şi coerentă a resurselor şi oportunităţilor.


Proiectul strategic ”Optim E-manager!” răspunde nevoilor specifice ale unui grup ţintă eterogen format din inspectori şcolari, directori şi membri ai Consiliilor de administraţie din 200 de unităţi de învăţământ din judeţele Dâmboviţa şi Braşov, propunându-şi dezvoltarea şi implementarea a şase ghiduri manageriale ataşate unor programe de formare modulare, cu scopul de a eficientiza şi flexibiliza managementul educaţional la nivel local şi regional.


Abordarea în sistem bleanded-learning a formării celor 900 de persoane cu rol de decizie în structurile de conducere din învăţământul preuniversitar, din mediul rural sau urban, va permite inserarea unor componente autentice şi specifice din practica managerială în cadrul standard al programelor de formare, contribuind deopotrivă la perfecţionarea competenţelor de utilizare TIC ale cursanţilor prin utilizarea aplicaţiei informatice ”Optim E-manager!”.


Programul de formare centrat pe elemente concrete de management strategic şi operaţional, managementul resurselor, managementul calităţii şi marketing educaţional, precum şi instrumentele digitale de gestiune managerială dezvoltate şi pilotate, sunt pilonii principali ai acestui proiect ambiţios, cu o finalitate atât de necesară: manageri mai bine pregătiţi pentru a face faţă provocărilor prezente şi viitoare şi pentru a-şi asuma cu competenţă şi profesionalism responsabilitatea unei educaţii de calitate pentru generaţiile viitoare.