institutii

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară :1. "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"

Domeniul major de intervenţie: 1.1 "Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate"


Activităţile proiectului


Activitatea 0. Activităţi de management al proiectului

Activitatea 1. Realizarea unui studiu calitativ în vederea fundamentării instrumentelor de planificare şi organizare managerială eficientă la nivelul instituţiilor şcolare şi al instituţiilor cu funcţii de conducere în domeniul educaţiei la nivel judeţean

Activitatea 2. Proiectarea pedagogica a instrumentelor de planificare şi organizare managerială la nivelul instituţiilor şcolare şi al instituţiilor cu funcţii de conducere în domeniul educaţiei la nivel judeţean

Activitatea 3. Designul şi dezvoltarea sistemului informatic “Optim E- manager!”

Activitatea 4. Formarea profesională a grupului ţintă în domeniul educaţiei la nivel cu tematica „Un management optim pentru o şcoala de calitate" în vederea pilotării competenţelor aplicaţiei “Optim E-manager!”

Activitatea 5. Pilotarea competenţelor aplicaţiei “Optim E-manager!”

Activitatea 6. Diseminarea rezultatelor obţinute prin implementarea proiectului