institutii

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară :1. "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"

Domeniul major de intervenţie: 1.1 "Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate"


Contact


Manager de proiect
Iulian Brezeanu

Asistent Manager
Vasilescu Liviu
Tel: 0723526298
Email: liviuvasilescu@hotmail.com

Adresa ISJ Dâmboviţa:
Bulevardul Regele Carol I, Nr.62
Targoviste


Tel: 0245/21.18.91
Fax: 0245/61.37.23
Email: isj_db@yahoo.com
Website: www.isj-db.ro