institutii

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară :1. "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"

Domeniul major de intervenţie: 1.1 "Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate"


Echipa de management a proiectului


NUME ŞI PRENUME FUNCŢIA IN PROIECT
PREDA LUMINITA Manager de proiect
LUCA DANIELA Asistent manager
SAVU LUDMILA LUMINITA Responsabil financiar
ZLAT LUIZA Consilier juridic
ANTON MIHAELA Coordonator monitorizare/evaluare
POPA TEODORA Coordonator formare
GROZA CRISTINA Coordonator promovare si diseminare
ILIESCU CORNELIA Asistent de proiect
DIACONU VASILICA Responsabil monitorizare/evaluare