institutii

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară :1. "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"

Domeniul major de intervenţie: 1.1 "Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate"


Prezentarea parteneriatului proiectului


Inspectoratul Şcolar Judeţean Damboviţa
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov
Casa Corpului Didactic Dâmboviţa
Casa Corpului Didactic Braşov
Asociaţia Shotron, Bucureşti